Flesz Powiatu Polickiego [14.03.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o uruchomieniu zajęć stacjonarnych w Domu Dziennej Pomocy Senior+ oraz Powiatowym Klubie Samopomocy prowadzonym przez Stowarzsyzenie na Rzecz Harmonii Społecznej.

Przypominamy, że Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru został przeniesiony z ul. Kresowej na ul. Tanowską gdzie mieści się Starostwo Powiatowe.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [28.02.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. Zachodnim Drogowym Obejściu Szczecina, termomodernizacji sali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży oraz termomodernizacji basenu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto w programie opoowiadamy o współpracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach z Grupą Azoty Police, a także przygotowaniach Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na ewentualny powrót dzieci i młodzieży do placówki.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [14.02.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do uprzątnięcia terenu składowiska odpadów po firmie Ecorama oraz kolejnych dotacjach dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Ponadto w programie informujemy o rozpoczęciu kolejnego etapu połączenia drogowego Police - Szczecin przez miejscowość Przęsocin, a także programie szczepień przeciwko COVID-19 dla seniorów z terenu powiatu polickiego.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [31.12.2020] [wideo]

Mijający rok kojarzyć się będzie przede wszystkim z pandemią koronawirusa, która sparaliżowała zarówno życie codzienne mieszkańców powiatu polickiego, jak i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Policach i podległych mu jednostek.

Mimo panujących obostrzeń Powiat Policki zrealizował wiele inwestycji. Rok 2020 upłynął w dużej mierzy na realizacji inwestycji drogowych. Udało się wyremontować kluczowe drogi powiatowe we wszystkich gminach powiatu polickiego.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [23.12.2020] [wideo]

W dzisiejszym programie m.in. podsumowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Policach oraz informacje dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0. Relacjonujemy również rozpoczęcie termomodernizacji pływalni Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Przypominamy o funkcjonowaniu specjalnej infolinii prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, a także konkursie "Mój zawód - moja pasja" realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [14.12.2020] [wideo]

W dzisiejszym programie m.in. o zbiórce pieniędzy na zakup karetki dla polickiego szpitala oraz uruchomieniu mieszkania wspomagająco-treningowego w Tanowie.

Starostwo Powiatowe w Policach złożyło wniosek o pozyskanie dofinansowania na uprzątniecie terenu po firmie Ecorama w kwocie 15 milionów złotych. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach otrzymali pralnicę i suszarkę do prania ubrań specjalistycznych.

Ponadto informujemy o wsparciu przedsiębiorców jakie zostało udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [30.11.2020] [wideo]

W dzisiejszym programie m.in. o aktualnych zmianach w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Policach i obsłudze interesantów w związku z panującą pandemią koronawirusa Sars-CoV-2, a także szczegółach umowy jaką powiat policki podpisał z wykonawcą na termomodernizację polickiej pływalni.

Starostwo Powiatowe w Policach wcyhodząc na przeciw seniorom uruchomił specjalną infolinię na której najstarsi mieszkańcy znajdą fachową pomoc. Ruszyła zbiórka pieniędzy na zakup karetki pogotowia dla polickiego szpitala.

Ponadto relacjonujemy Mistrzostwa Powiatu Polickiego w Biegu na Orientację.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [05.11.2020] [wideo]

W dzisiejszym programie m.in. o zmianach w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Policach oraz sytuacji w oświacie powiatowej.

Ponadto relacjonujemy 21. Forum Samorządowe, na którym samorządowcy omawiali najistotniejsze problemy ostatnich tygodni. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mimo trudnej sytuacji epidemicznej realizuje projekt "Dorosłość, samodzielność, rodzina".

Powiat Policki postanowił wesprzeć rodzimego hodowcę chryzantem, zakupując od niego 50 sztuk kwiatów, które następnie trafiły pod pomniki i miejsca pamięci przed nadchodzącym Świętem Niepodległości.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.

Czytaj więcej