Flesz Powiatu Polickiego [16.06.2021] [wideo]

Półmetek kadencji Zarządu Powiatu w Policach to doskonała okazja to podsumowań. Po polityce oświatowej i polityce społecznej nadszedł czas na podsumowanie w dziedzinie ochrony środowiska.

O ochronie środowiska opowiada wicestarosta zarządu Joanna Napiwodzka.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [26.05.2021] [wideo]

Półmetek kadencji Zarządu Powiatu w Policach to doskonała okazja to podsumowań. Po polityce oświatowej nadszedł czas na podsumowanie w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej.

O polityce społecznej opowiadają m.in. członek zarządu Beata Chmielewska, a także naczelnicy wydziałów.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [26.05.2021] [wideo]

Półmetek kadencji Zarządu Powiatu w Policach to doskonała okazja to podsumowań. Po polityce oświatowej nadszedł czas na podsumowanie w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej.

O polityce społecznej opowiadają m.in. członek zarządu Beata Chmielewska, a także naczelnicy wydziałów.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [24.05.2021] [wideo]

Półmetek kadencji Zarządu Powiatu w Policach to doskonała okazja to podsumowań. Po inwestycjach drogowych nadszedł czas na podsumowanie w dziedzinie oświaty powiatowej.

O polityce oświatowej opowiadają m.in. członek zarządu Beata Chmielewska, a także dyrektorzy placówek edukacyjnych podległych powiatowi polickiemu.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [12.05.2021] [wideo]

Mija półmetek kadencji zarządu Powiatu w Policach. To doskonała okazja do tego, aby podsumować dotychczasowe dokonania.

Starosta policki Andrzej Bednarek swoje podsumowanie skoncentrował na temacie inwestycji drogowych, czyli tym co na przestrzeni ostatnich lat uległo znaczącej poprawie.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [25.04.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie podsumowanie półmetku kadencji przez przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego.

W szpitalu w Policach przy współpracy z powiatem polickim powstał punkt szczepień przeciwko COVID-19.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [11.04.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o dostosowaniu organizacji pracy przez Starostwo Powiatowe w Policach do aktualnie obowiązujących obostrzeń i rygorów związanych z pandemią koronawirusa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", skierowany do osób z problemami w poruszaniu się oraz osób niewidomych z terenu powiatu polickiego.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [28.03.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o ostatnich wydarzeniach związanych z rzeką Łarpią, trwającej przebudowie drogi Police - Szczecin przez miejscowość Przęsocin oraz cząstkowych remontach dróg powiatowych.

Ponadto przypominamy o dofinansowaniu na uprzątnięcie odpadów i zagospodarowanie terenu przy ul. Kamiennej w Policach.

Czytaj więcej