Flesz Powiatu Polickiego [16.06.2021] [wideo]

Półmetek kadencji Zarządu Powiatu w Policach to doskonała okazja to podsumowań. Po polityce oświatowej i polityce społecznej nadszedł czas na podsumowanie w dziedzinie ochrony środowiska.

O ochronie środowiska opowiada wicestarosta zarządu Joanna Napiwodzka.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [26.05.2021] [wideo]

Półmetek kadencji Zarządu Powiatu w Policach to doskonała okazja to podsumowań. Po polityce oświatowej nadszedł czas na podsumowanie w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej.

O polityce społecznej opowiadają m.in. członek zarządu Beata Chmielewska, a także naczelnicy wydziałów.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [26.05.2021] [wideo]

Półmetek kadencji Zarządu Powiatu w Policach to doskonała okazja to podsumowań. Po polityce oświatowej nadszedł czas na podsumowanie w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej.

O polityce społecznej opowiadają m.in. członek zarządu Beata Chmielewska, a także naczelnicy wydziałów.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [24.05.2021] [wideo]

Półmetek kadencji Zarządu Powiatu w Policach to doskonała okazja to podsumowań. Po inwestycjach drogowych nadszedł czas na podsumowanie w dziedzinie oświaty powiatowej.

O polityce oświatowej opowiadają m.in. członek zarządu Beata Chmielewska, a także dyrektorzy placówek edukacyjnych podległych powiatowi polickiemu.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [25.04.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie podsumowanie półmetku kadencji przez przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego.

W szpitalu w Policach przy współpracy z powiatem polickim powstał punkt szczepień przeciwko COVID-19.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [11.04.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o dostosowaniu organizacji pracy przez Starostwo Powiatowe w Policach do aktualnie obowiązujących obostrzeń i rygorów związanych z pandemią koronawirusa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", skierowany do osób z problemami w poruszaniu się oraz osób niewidomych z terenu powiatu polickiego.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [28.03.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o ostatnich wydarzeniach związanych z rzeką Łarpią, trwającej przebudowie drogi Police - Szczecin przez miejscowość Przęsocin oraz cząstkowych remontach dróg powiatowych.

Ponadto przypominamy o dofinansowaniu na uprzątnięcie odpadów i zagospodarowanie terenu przy ul. Kamiennej w Policach.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [14.03.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o uruchomieniu zajęć stacjonarnych w Domu Dziennej Pomocy Senior+ oraz Powiatowym Klubie Samopomocy prowadzonym przez Stowarzsyzenie na Rzecz Harmonii Społecznej.

Przypominamy, że Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru został przeniesiony z ul. Kresowej na ul. Tanowską gdzie mieści się Starostwo Powiatowe.

Czytaj więcej