Flesz Powiatu Polickiego [11.04.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o dostosowaniu organizacji pracy przez Starostwo Powiatowe w Policach do aktualnie obowiązujących obostrzeń i rygorów związanych z pandemią koronawirusa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", skierowany do osób z problemami w poruszaniu się oraz osób niewidomych z terenu powiatu polickiego.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [28.03.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o ostatnich wydarzeniach związanych z rzeką Łarpią, trwającej przebudowie drogi Police - Szczecin przez miejscowość Przęsocin oraz cząstkowych remontach dróg powiatowych.

Ponadto przypominamy o dofinansowaniu na uprzątnięcie odpadów i zagospodarowanie terenu przy ul. Kamiennej w Policach.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [14.03.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o uruchomieniu zajęć stacjonarnych w Domu Dziennej Pomocy Senior+ oraz Powiatowym Klubie Samopomocy prowadzonym przez Stowarzsyzenie na Rzecz Harmonii Społecznej.

Przypominamy, że Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru został przeniesiony z ul. Kresowej na ul. Tanowską gdzie mieści się Starostwo Powiatowe.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [28.02.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. Zachodnim Drogowym Obejściu Szczecina, termomodernizacji sali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży oraz termomodernizacji basenu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto w programie opoowiadamy o współpracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach z Grupą Azoty Police, a także przygotowaniach Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na ewentualny powrót dzieci i młodzieży do placówki.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [14.02.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do uprzątnięcia terenu składowiska odpadów po firmie Ecorama oraz kolejnych dotacjach dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Ponadto w programie informujemy o rozpoczęciu kolejnego etapu połączenia drogowego Police - Szczecin przez miejscowość Przęsocin, a także programie szczepień przeciwko COVID-19 dla seniorów z terenu powiatu polickiego.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [31.12.2020] [wideo]

Mijający rok kojarzyć się będzie przede wszystkim z pandemią koronawirusa, która sparaliżowała zarówno życie codzienne mieszkańców powiatu polickiego, jak i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Policach i podległych mu jednostek.

Mimo panujących obostrzeń Powiat Policki zrealizował wiele inwestycji. Rok 2020 upłynął w dużej mierzy na realizacji inwestycji drogowych. Udało się wyremontować kluczowe drogi powiatowe we wszystkich gminach powiatu polickiego.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [23.12.2020] [wideo]

W dzisiejszym programie m.in. podsumowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Policach oraz informacje dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0. Relacjonujemy również rozpoczęcie termomodernizacji pływalni Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Przypominamy o funkcjonowaniu specjalnej infolinii prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, a także konkursie "Mój zawód - moja pasja" realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [14.12.2020] [wideo]

W dzisiejszym programie m.in. o zbiórce pieniędzy na zakup karetki dla polickiego szpitala oraz uruchomieniu mieszkania wspomagająco-treningowego w Tanowie.

Starostwo Powiatowe w Policach złożyło wniosek o pozyskanie dofinansowania na uprzątniecie terenu po firmie Ecorama w kwocie 15 milionów złotych. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach otrzymali pralnicę i suszarkę do prania ubrań specjalistycznych.

Ponadto informujemy o wsparciu przedsiębiorców jakie zostało udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.

Czytaj więcej