Flesz Powiatu Polickiego [09.08.2021] [wideo]

Starostwo Powiatowe w Policach złożyło trzy wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji drogowych. Ogłoszono również drugi przetarg na usunięcie zalegających odpadów na nielegalnym składowisku przy ul. Kamiennej w Policach.

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Ustowo - Siadło Górne, a także kolejny etap remontu drogi Police - Szczecin, przez miejscowość Przęsocin. W dalszym ciągu prowadzone są prace termomodernizacyjne pływalni Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.