Flesz Powiatu Polickiego [14.03.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o uruchomieniu zajęć stacjonarnych w Domu Dziennej Pomocy Senior+ oraz Powiatowym Klubie Samopomocy prowadzonym przez Stowarzsyzenie na Rzecz Harmonii Społecznej.

Przypominamy, że Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru został przeniesiony z ul. Kresowej na ul. Tanowską gdzie mieści się Starostwo Powiatowe.

W Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej działa Oddział Przygotowania Wojskowego. Jak działają organizacje pozarządowe w dobie pandemi?

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.