Flesz Powiatu Polickiego [28.10.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie m.in. relacja z uroczystego otwarcia Regionalnego Centrum Wspierania Osób Niesamodzielnych w Policach, Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Polickim oraz warsztatów poświęconych profilaktyce raka piersi.

Informujemy również o postępach inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin.

Starostwo Powiatowe w Policach otrzymało dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej Dołuje – Stobno.

Na polsko-niemieckiej granicy Buk – Blankensee posadzono 100 drzewek w ramach akcji „Aleje jako ostoje bioróżnorodności”.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.