Flesz Powiatu Polickiego [11.04.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o dostosowaniu organizacji pracy przez Starostwo Powiatowe w Policach do aktualnie obowiązujących obostrzeń i rygorów związanych z pandemią koronawirusa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekt pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", skierowany do osób z problemami w poruszaniu się oraz osób niewidomych z terenu powiatu polickiego.

Ponadto zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie zatytułowanym "Eko-wynalazek". Starostwo Powiatowe w Policach zachęca również do przekazywania 1% podatku na rzecz działalności organizacji pozarządowych działających na terenie naszego powiatu.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.