Flesz Powiatu Polickiego [28.03.2021] [wideo]

W dzisiejszym programie mówimy m.in. o ostatnich wydarzeniach związanych z rzeką Łarpią, trwającej przebudowie drogi Police - Szczecin przez miejscowość Przęsocin oraz cząstkowych remontach dróg powiatowych.

Ponadto przypominamy o dofinansowaniu na uprzątnięcie odpadów i zagospodarowanie terenu przy ul. Kamiennej w Policach.

W Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza powstają cztery pracownie elektryczne, w których Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizować będzie kursy elektryczne. Informujemy również o akcji profilaktyki dentystycznej, czyli wizycie dentobusa w Policach.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.