Flesz Powiatu Polickiego [31.12.2020] [wideo]

Mijający rok kojarzyć się będzie przede wszystkim z pandemią koronawirusa, która sparaliżowała zarówno życie codzienne mieszkańców powiatu polickiego, jak i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Policach i podległych mu jednostek.

Mimo panujących obostrzeń Powiat Policki zrealizował wiele inwestycji. Rok 2020 upłynął w dużej mierzy na realizacji inwestycji drogowych. Udało się wyremontować kluczowe drogi powiatowe we wszystkich gminach powiatu polickiego.

Powiat policki pod koniec bieżącego roku przystąpił do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego - termomodernizacji budynku pływalni Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Działania władz Powiatu Polickiego na rzecz lokalnej społeczności zostały docenione m.in. przez Polski Związek Motorowy. Powiat Policki otrzymał również nagrodę za działalność w zakresie promowania zachowań prozdrowotnych.

Budżet na rok 2021 został przyjęty głosami 17 radnych. Tak w skrócie wyglądał rok 2020 Powiatu Polickiego. Zapraszamy do obejrzenia Flesza Powiatu Polickiego podsumowującego ubiegły rok.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.